PART 1: ทำความรู้จักประเทศสเปนก่อนเดินทางมาเที่ยว

spain-2

  • Geography

สเปนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป มีพื้นที่ประเทศรวมทั้งสิ้น 504,782 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีทิวเขาสูงแยกพื้นที่ของสเปนออกจากฝั่งทะเล มีกําแพง ภูเขาเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างโปรตุเกสกับสเปน ที่ราบในตอนกลางของประเทศสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 600-1,000 เมตร โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบที่อยู่ในหุบเขา อากาศค่อนข้างแห้งแล้ง ร้อนจัดในหน้าร้อน และหนาวจัดในหน้าหนาว พื้นที่อันแวดล้อมด้วยภูเขาสูงมีช่องเขาเป็นเส้นทางคมนาคม ที่ราบในหุบเขาเหล่านี้ เป็นถิ่นฐานของคนกลุ่มต่างๆของสเปน สภาพภูมิประเทศที่แยกสเปนออกเป็นส่วนๆ เช่นนี้กลายเป็นปราการอย่างดีที่ป้องกัน การรุกรานของศัตรูในอดีต จนชาวโรมันต้องใช้เวลานานถึง 200 ปี กว่าจะรวบรวมดินแดนสเปนทั้งหมดมาเป็นของโรมันได้

ที่ราบในภาษาสเปนเรียกว่า เมเซตา (Meseta) ที่ราบทางเหนือ เป็นพื้นที่ทําเกษตรกรรมธัญพืช ส่วนที่ราบทางใต้เป็นพื้นที่ทําสวน มะกอกและทําไร่องุ่นบางแห่งเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

spain-2

กรุงมาดริดได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่สูงที่สุดในยุโรป คือสูงกว่าระดับน้ำทะเล 650 เมตร อยู่ในแอ่งที่ราบไอบีเรียตอนกลาง ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดเทือกเขาโซโมเซียรา (Somosierra) และกัวดาร์รามา (Guadarrama) ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศเป็นเทือกเขาชื่อ โตเลโด (Toledo)

อาณาเขตประเทศ ทิศเหนือมีพรมแดนติดกับฝรั่งเศสและ อันดอร์รา (Andorra) โดยมีเทือกเขาพิเรนีสเป็นเส้นกั้นพรมแดนธรรมชาติ มีหมู่เกาะบาเลียริกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หมู่เกาะ คานารีในมหาสมุทรแอตแลนติกที่อยู่ใกล้กับฝั่งทะเลโมร็อกโก กับ เมืองเมลียา (Melilla) และเซวตา (Ceuta) ที่อยู่ติดกับแอฟริกาเหนือเป็นพรมแดนประเทศ

  • Weather & When to Go

สเปนมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปตามภูมิประเทศ กล่าวคือสเปน ตอนกลางมีสภาพอากาศแบบภาคพื้นทวีป คือร้อนอบอ้าวในหน้าร้อนและอากาศหนาวเย็นในหน้าหนาว ที่ราบทางตอนใต้ของ ประเทศอากาศแห้งแล้งมาก ตามชายฝั่งทะเลมีเมฆมากและอากาศค่อนข้างเย็น กรุงมาดริดมีอากาศดีตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 12-15 องศาเซลเซียส ในหน้าหนาวอุณหภูมิต่ําสุด 6 องศาเซลเซียส และในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 31 องศาเซลเซียส

เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ เดือนมกราคม-เมษายน ลมจากภูเขาอาจทําให้อากาศหนาวถึงหนาวจัดในตอนกลางคืน ในเดือนมกราคมอุณหภูมิอาจจะถึงติดลบ ดังนั้นนักเดินทางท่องเที่ยวจึงควร เตรียมเสื้อผ้าไปให้พร้อมและเหมาะกับฤดูกาลด้วย

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการไปเยือนสเปน

เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) และฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ตุลาคม) เพราะอากาศจะเย็นสบายตรงช่วงรอยต่อกับฤดูร้อน เพราะในช่วงฤดูร้อนเอง อุณหภูมิจะสูง อาจสูงถึง 38-40 องศาเซลเซียสได้โดยเฉพาะ แถบอันดาลูเซีย หากเดินทางไปยังเมืองที่อยู่บน ที่ราบสูงหรือบนเขา อากาศจะไม่ร้อนมากนัก ส่วนฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม) เป็นฤดูสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสหิมะหรืออยากเล่นสกีบนภูเขา

spain-2

  • Government & Politics

สเปนมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

รัฐสภาของสเปน เรียกว่า กอร์เตส (Cortes) ประกอบด้วย 2 สภาคือ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร โดยสมาชิกของทั้ง 2 สภา อยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี สเปนจึงมีการเลือกตั้งทุกๆ 4 ปี

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (President of the Government) เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกบุคคลมาทําหน้าที่รัฐมนตรีในคณะรัฐบาล (Council of Ministers) นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของสเปนชื่อว่า มารีอาโน ราฆอย เบรอี (Mariano Rajoy Brey)

สเปนแบ่งการปกครองประเทศออกเป็น 19 แคว้นคือ อันดาลูเซีย หรืออันดาลูซีอา (Andalusia หรือ Andalucia) อารากอน หรือ อารากอง (Aragon หรือ Aragon) อัสตูเรียส (Asturias) หมู่เกาะบาเลียริก หรือแบลีแอริก (Balearic Islands หรือ Islas Baleares) เซวตา (Ceuta) หมู่เกาะคานารี หรือคะเนรี หรือ กานาเรียส (Canary Islands หรือ Islas Canarias) กันตาเบรีย (Cantabria) คาสตีล-ลามันชา หรือกัสตียา-ลามันชา (CastileLa Mancha หรือ Castilla-La Mancha) คาสตีล อี เลออน หรือ กัสตียา อี เลออง (Castile and Leon หรือ Castilla y Leon) คาเทโลเนีย หรือคาตาโลเนีย หรือกาตาลุญญา (Catolonia หรือ Cataluna) บาเลนเซีย หรือวาเลนเซีย (Valencia) เอ็กซ์เตรมาดูรา (Extremadura) กาลิเซีย (Galicia) ริโอฆา (Rioja) มาดริด (Madrid) เมลียา (Melila) มูร์เซีย (Murcia) นาวาร์ หรือ นาบาร์รา (Navarre หรือ Navarra) และบาส์ก หรือปาอิส บาสโก (Basque หรือ Pais Vasco)

ทุกแคว้นมีอิสระในการปกครองตนเอง มีฝ่ายนิติบัญญัติของแคว้น แต่ละแคว้นมีสมาชิกวุฒิสภา ได้ 4 คน ส่วนผู้แทนราษฎรนั้นมีจํานวนที่เลือกตั้ง เข้ามาตามสัดส่วนของประชากร พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นเสียงข้างมากจะได้รับสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลและการร่างนโยบายของประเทศ

วันชาติสเปนคือ วันที่ 12 ตุลาคม ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจะต้องมีอายุ ไม่ต่ํากว่า 18 ปี

ธงชาติสเปนเป็นแถบ 3 แถบคือ แถบสีแดง 2 แถบ ขนาบอยู่ข้างล่างและข้างบนตรงกลางเป็น แถบสีเหลืองมีความกว้างมากกว่าแถบสีแดง บนแถบสีเหลืองมีตราแผ่นดินอยู่ค่อนมาทางด้านซ้ายของธง

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet