PART 2: ทำความรู้จักประเทศสเปนก่อนเดินทางมาเที่ยว

spain-3

  • Economics

เศรษฐกิจของสเปนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของโลก และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประชาคมยุโรปเมื่อพิจารณาจากรายได้ต่อหัวของประชาชาติ แม้เศรษฐกิจของสเปนจะมีขนาดใหญ่แต่ ประเทศยังคงประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2008 ที่ฟองสบู่ของตลาดอสังหาริมทรัพย์แตกและอยู่ในภาวะ ตกต่ําที่สุดช่วงปี 2011 โดยวิกฤตเศรษฐกิจที่ยาวนานนี้ ทําให้อัตราว่างงานสูงถึงประมาณ 27% ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม หลังจากใช้มาตรการรัดเข็มขัด กระตุ้นเศรษฐกิจ และเงินกู้ช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศยูโรโซน เศรษฐกิจของสเปนค่อยๆกระเตื้องขึ้น โดยเมื่อกลางปี 2013 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้วิเคราะห์ว่าสเปนจะหลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจในไม่ช้า โดยตัวเลขทางเศรษฐกิจน่าจะส่งสัญญาณด้านบวกในช่วงปลายปี และสเปนควรเน้นนโยบายในการสร้างงานและพัฒนาคุณภาพแรงงานเพื่อการฟื้นตัวในระยะยาว

อุตสาหกรรมหลักของสเปนคือ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง อาหารและเครื่องดื่ม โลหะและผลิตภัณฑ์จากโลหะ เคมีภัณฑ์ การต่อเรือ รถยนต์ เครื่องมือเครื่องจักร และการท่องเที่ยว

ในภาคการเกษตรกรรม สเปนสามารถเลี้ยงตัวเองได้มีการปลูกธัญพืช ปลูกผักผลไม้ ทําไร่มะกอก ปลูกองุ่นทําไวน์ เลี้ยงสัตว์ ที่เป็นอาหาร และผลิตภัณฑ์นมทุกประเภท

สินค้าออกที่สําคัญของสเปนคือ เครื่องจักรกล รถยนต์ อาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร กับสินค้าสิ้นเปลืองเพื่อการบริโภคต่างๆ

ประเทศคู่ค้าหลักในการส่งออกของสเปนอยู่ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป โดยฝรั่งเศสเป็นคู่ค้าสําคัญอันดับที่ 1 ตามมาด้วย เยอรมนี โปรตุเกส อิตาลี และอังกฤษ นอกนั้นเป็นประเทศ ลาตินอเมริกาและสหรัฐอเมริกา

สินค้านําเข้าของสเปนประกอบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ อุตสาหกรรม น้ำมันเชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ สินค้ากึ่งสําเร็จรูป และ สินค้าเพื่อการบริโภคอื่นๆ

ประเทศคู่ค้าหลักในการนําเข้าของสเปนยังคงเป็นกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ อังกฤษ แต่มูลค่าการนําเข้าจากประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของเอเชียอย่างจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 รองจากเยอรมนีและฝรั่งเศส ประเทศคู่ค้าอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มประเทศโอเปก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และลาตินอเมริกา

สเปนมีประชากรทั้งประเทศราว 47 ล้านคน (ปี 2012) เป็นชาวสเปนโดยกําเนิดประมาณ 88% โดยมีความหนาแน่นของประชากร โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 93.4 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันตกแล้ว นับเป็นอัตราเฉลี่ยที่ค่อนข้างต่ำ

นอกจากมาดริดซึ่งเป็นเมืองหลวงที่อยู่ตรงกลางของประเทศแล้ว เมืองที่มีประชากรหนาแน่นอื่นๆจะเป็นเมืองชายฝั่ง เช่น บาร์เซโลนา บาเลนเซีย เซบีย่า ซาราโกซ่า และมาลาก้า

ต้นปี 2013 สํานักงานสถิติแห่งชาติของสเปน รายงานว่าจํานวนประชากรลดลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายศตวรรษ และมีจํานวนมากถึง 206,000 คน ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศทําให้ ชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในสเปนย้ายออกไป โดยผู้อพยพจากประเทศเอกวาดอร์และโคลัมเบียมีอัตราย้ายออกมากที่สุด

Money & Currency

สเปนใช้เงินสกุลยูโร (Euro-€) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2002 พร้อมกับอีก 11 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ตกลง เข้าร่วมในยูโรโซนหรือพื้นที่ยูโร ซึ่งเป็นสหภาพเศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งใช้ยูโรเป็นสกุลเงินร่วม เพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวและความหลากหลายของยุโรป (ปัจจุบันมี 17 ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร)

เงินเหรียญยูโรได้รับการออกแบบให้มีด้านหนึ่งเหมือนกันทั้ง 12 ประเทศ (แผนที่และสัญลักษณ์รูปดาว 12 ดวง) ส่วนอีกด้านหนึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

spain-3

สกุลเงินเดิมของสเปนคือ เปเซต้า (Spanish Peseta-ESP.) มีทั้ง เงินเหรียญและธนบัตรราคาต่างๆ กัน เช่น เงินเหรียญมีราคาตั้งแต่ 1, 5, 25, 50, 100, 200 และ 500 เปเซต้า ส่วนธนบัตรมีราคา 500, 1000, 5,000 และ 10,000 เปเซต้า

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารจะต้องเสียค่าธรรมเนียม วิธีที่ดีที่สุดคือใช้บัตรเอทีเอ็มเบิกถอนเงินจากตู้ของธนาคารที่มีอยู่ทุกเมือง แม้จะเสียค่าธรรมเนียมในการเบิกเงิน นอกประเทศบ้าง แต่ก็น้อยกว่าค่าคอมมิสชันเมื่อไปแลกกับธนาคาร

บัตร ATM ของธนาคารที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก เช่น PLUS และ Cirrus ใช้เบิกถอนเงินได้จากตู้ ATM ในสเปน ทีมเครื่องหมายธนาคารในเครือข่าย

บัตรเครดิตทุกบริษัทใช้ได้ในสเปน สามารถใช้บัตรเครดิตถอนเงินสดล่วงหน้าได้จากตู้เอทีเอ็มที่เป็นเครือข่าย หรือใช้เบิกเงินสดได้จากเคาน์เตอร์ธนาคาร ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่คุณทําไว้กับบริษัทบัตรเครดิตนั้นๆ

เช็คเดินทางสามารถขึ้นเงินได้ตามสถานที่รับแลกเปลี่ยนเช็คเดินทางทั่วไป ควรซื้อเซ็คเดินทางที่เป็นเงินสกุลยูเอสดอลลาร์ จะได้รับความสะดวกมากเงินตระกูลอื่น

นักท่องเที่ยวสูงอายุได้รับสิทธิพิเศษในการลดราคาค่าสินค้าและบริการ ฉะนั้นจึงควรมีเอกสาร เช่น หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจําตัว ที่ใช้ตรวจสอบอายุได้ติดตัวไว้ตลอดเวลา สิทธิ์ที่ได้คือได้ลดค่าผ่านประตู ค่าตัวโดยสารรถประจําทางของรัฐบาล ค่าดูหนังดูละคร ฯลฯ ถ้าสอบถามและขอใช้สิทธิ์ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) ก่อนเข้าชมหรือใช้บริการ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับลดหย่อนค่าสินค้าและบริการเช่นกัน สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิพิเศษได้ที่หน่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของสเปนหรือดูตามเอกสารแจกฟรี

Note:

สเปนจะมีตู้เอทีเอ็มโม่มากเหมือนบ้านเรา จะมีตามจุดสําคัญๆเท่านั้น ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรแลกเงินให้เพียงพอ เมือถือบัตรเครดิตกุล การรองรับทั่วโลกอย่างวีซ่าก็จะเป็นประโยชน์มาก เนื่องจากที่สเปนร้านเล็กๆ หรือแม้กระทั่งที่จอดรถก็สามารถใช้บัตในการจ่ายเงินได้

Communications

  • ไปรษณีย์

ที่ทําการไปรษณีย์เปิดทําการเวลา 08.30-14.00 น. บางแห่งก็เปิดวันเสาร์เช้าแต่บางแห่งก็ไม่เปิด ที่ทําการไปรษณีย์ ขนาดใหญ่ในเมืองจะเปิดทําการ 2 ช่วงเวลาคือ เช้า 09.00-14.00 น. และบ่าย 16.00-19.00 น.

การซื้อแสตมป์ นอกจากซื้อได้ที่ทําการไปรษณีย์แล้วยังหาซื้อแสตมป์กับอุปกรณ์เครื่องเขียนและอื่นๆได้ที่ร้านขายบุหรี่ หรือ ที่เรียกเป็นภาษาพื้นเมืองว่า เอสตั้งโก (Estanco) ร้านแบบนี้ จะมีป้ายหน้าร้านเขียนว่า Tabacos

  • โทรศัพท์

รหัสประเทศสเปนคือ 34

โทรศัพท์สาธารณะของสเปน ตู้โทรศัพท์ เรียกว่า กาบิน่า (Cabina) โทรศัพท์มีทั้ง แบบหยอดเหรียญและแบบใช้บัตรโทรศัพท์

ขอแนะนําว่าหากพูดภาษาสเปนไม่ได้ ควรใช้โทรศัพท์ในโรงแรมดีที่สุด ถึงแม้ค่าโทรศัพท์ จะแพงแต่ป้องกันการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันได้ โดยให้เจ้าหน้าที่โรงแรมที่พูดภาษาพื้นเมือง ได้ช่วยติดต่อสอบถามให้

ตามปกติร้านอาหารขนาดเล็กในสเปนมักไม่มีโทรศัพท์ บางร้านจะติดตั้งโทรศัพท์เฉพาะฤดูที่มีนักท่องเที่ยวมาก ดังนั้นหมายเลขโทรศัพท์ของร้านอาหารจึงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่แน่นอน สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง เช่น โบสถ์หรือพิพิธภัณฑ์ ไม่มีพนักงานรับ โทรศัพท์หรือพนักงานที่จะตอบคําถามของนักท่องเที่ยวที่โทรเข้ามาสอบถาม หากต้องการรู้ข้อมูลต่างๆ เช่น ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ หรือเวลาปิดเปิดทําการ ควรติดต่อสอบถามจากหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของสเปนที่มีอยู่ในเมืองนั้นๆ

หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
ตํารวจ (ฉุกเฉิน) 006 หมายเลขนี้ใช้ได้ทั่วสเปน
ยกเว้นแคว้นบาสก์ ใช้หมายเลข 088
ตํารวจแห่งชาติ 091
ตํารวจท้องถิ่น 092
บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ 061

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet