PART 3: ทำความรู้จักประเทศสเปนก่อนเดินทางมาเที่ยว

spain

  • อินเทอร์เน็ต

ตามสถิติล่าสุด สเปนมีจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 30,654,678 คน ณ วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2012 สํารวจโดยอินเทอร์เน็ตเวิลด์ สแตทส์ (Internet World Stats)

บริษัท eMarketer คาดการณ์ว่าจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในสเปน จะขยับขึ้นเป็น 33.5 ล้านคนในปี 2016

นักท่องเที่ยวสามารถหาสัญญาณ WiFi ใช้โดยไม่เสียค่าบริการ ได้ตามร้านอาหารซึ่งถ้าหากร้านไหนมีก็จะมีป้ายติดไว้หน้าร้านหรือ จะใช้ที่โรงแรมก็ได้เช่นกัน แต่ที่โรงแรมนั้นจะขึ้นอยู่กับนโยบายของ แต่ละที่ว่าให้บริการฟรีหรือคิดค่าใช้จ่าย เฉพาะกรุงมาดริด นักท่องเที่ยวสามารถใช้อินเทอร์เน็ตขณะเดินทางบนรถเมล์ได้ สัญญาณดีเสียด้วย ส่วนอินเทอร์เน็ตคาเฟนั้นหายากมากเพราะคนมีคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟนใช้กันเกือบหมดแล้ว

  • Office Hours

เวลาในสเปนเร็วกว่าเวลามาตรฐานที่เมืองกรีนิช 1 ชั่วโมง (GMT +1) คือช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

เวลาทําการของธนาคาร จะเปิดทําการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30-14.00 น. ส่วนวันเสาร์เปิดเวลา 09.30-13.00 น. ธนาคารในเมืองบางแห่งที่อยู่ในย่านการค้าจะเปิดทําการถึงเวลา 18.00 น. บางแห่งเปิดทําการจนถึงเวลา 19.30 น. (เฉพาะวันพฤหัสบดี) แต่ทุกแห่งจะปิดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

โดยทั่วไปบริษัทห้างร้าน เปิดทําการวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.30-13.30 น. และ 14.30-20.00 น. แต่ตามร้านค้าจะมีเวลาหยุด พักนอนกลางวันที่เรียกว่า เซียสต้า (Siesta) ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติ กันมานานในสเปน โดยพนักงานจะถือโอกาสกลับไปกินอาหารกลางวัน ที่บ้านซึ่งเป็นอาหารมื้อหลักของวัน ส่วนแหล่งช้อปปิ้งและ ห้างสรรพสินค้าจะเปิดตั้งแต่ 10.00-21.00 น. หรือ 22.00 น. โดยที่ไม่มีการปิดในตอนกลางวัน ส่วนเมืองตามแนวชายหาดในช่วง ฤดูท่องเที่ยวนั้น ร้านค้าจะเปิดเกินเวลา 22.00 น. ไปอีก

เวลาทํางานของภัตตาคารทั่วไป บริการอาหารเช้าตั้งแต่เวลา 08.00-10.00 น. อาหารกลางวันระหว่างเวลา 13.00-15.30 น. อาหารเย็นเวลา 20.30-23.00 น. บางร้านเปิดถึงเที่ยงคืน สเปน ถือว่าเป็นชาติที่รับประทานอาหารเย็นช้าที่สุดในยุโรปคือจะเริ่ม รับประทานกันเวลา 21.00 น. หรือ 22.00 น.

บาร์และแหล่งเที่ยวกลางคืนเปิดบริการถึงเวลาเช้าวันใหม่ ไม่มีบาร์ไหนปิดก่อนตี 1 บางบาร์เปิดโต้รุ่งและบริการเรื่อยไปจนถึงบ่าย

มีกฎหมายของสเปนกําหนดให้ร้านขายยาเปิดร้านรับลูกค้าที่ต้องการซื้อยาทุกเวลา แม้กระทั่งจะเป็นเวลาเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ ก็ต้องเปิดร้านขายยาให้ลูกค้า

Note:

การวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวโปสเปน นักท่องเที่ยวควร ตรวจสอบเวลาทําการของสถานที่นั้นๆก่อนออกเดินทาง เนื่องจากเวลาทําการของแต่ละสถานที่ และวันงดทําการจะค่อนข้างแตกต่างกัน โดยหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานที่ หรือ www.spain.info

การท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนของสเปน นักท่องเที่งวควรตรวจสอบตารางเวลา ทางเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของทางร้านก่อนเสมอ (ร้านส่วนมากจะมีเว็บไซต์) เนื่องจากร้านรวงส่วนมากไม่เว้นแม้แต่ร้านอาหารจะปิดเพื่อทําการพักร้อน ซึ่งโดยส่วนมากแล้วตามร้านต่างๆ อาจปิดทําการเป็นเดือน ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างมากในการตรวจสอบเวลาทําการก่อการเดินทาง

  • Language

สเปนเป็นประเทศที่มีภาษาหลากหลาย และรัฐธรรมนูญก็ปกป้องชาวสเปนและพลเมืองสเปนทุกคนให้ได้มีสิทธิ์คงไว้ซึ่งวัฒนธรรม จารีต และภาษาของตัวเองด้วย

ภาษาราชการที่ทุกคนจะต้องรู้คือ ภาษาสเปน (Spanish Language) หรือที่เรียกอีกอย่างว่า ภาษาคาสตีล (Castile Language) ส่วนภาษาถิ่นอื่นๆ รัฐธรรมนูญรับรอง ให้เป็นภาษา ทางการร่วมตามแต่ละภูมิภาค ภาษาต่อไปนี้เป็นภาษาทางการ ร่วมกับภาษาสเปน

– ภาษาคาตาลัน (Catalan Language) พูดในแคว้น คาเทโลเนีย หมู่เกาะบาเลียริก และบางส่วนของแคว้นบาเลนเซีย

– ภาษากาลิเซีย (Galician Language) พูดในแคว้นกาลิเซีย

– ภาษาบาสก์ (Basque Language) พูดในแคว้นบาสก์และ บางส่วนของแคว้นนาวาร์

– ภาษาอ็อกซิตัน (Occitan Language) พูดกันในบัลดารัน (Val d’Aran) แคว้นคาเทโลเนีย

ทั้งภาษาคาตาลัน ภาษากาลิเซีย ภาษาอ็อกซิตัน และภาษาคาสตีล ต่างสืบทอดมาจากภาษาละติน บางภาษาก็ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้พูดภาษาถิ่นนั้นให้เป็นอีกภาษาหนึ่งต่างหากด้วย กรณีพิเศษ ได้แก่ ภาษาบาเลนเซีย เป็นชื่อที่เรียกภาษาถิ่นภาษาหนึ่งของภาษาคาตาลัน ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นภาษาทางการร่วมในแคว้นบาเลนเซีย

นอกจากนี้ยังมีภาษาของชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในกลุ่มภาษาโรมานซ์ คือ ภาษาอัสตูเรียส-เลออน (Asturian-Leonese Language) ที่พูดกันในแคว้นอัสตูเรียสและบางส่วนของจังหวัดเลออน (Leon) เมืองซาโมรา (Zamora) และเมืองซาลามังกา ภาษาเอ็กซ์เตรมาดูรา (Extremadura Language) ใช้กันในจังหวัดกาเซเรส (Caceres) และจังหวัดซาลามังกา (ทั้ง 2 ภาษาสืบทอดมาจากภาษาถิ่นในอดีตของภาษาอัสตูเรียส-เลออน) ภาษาอารากอน (Aragonese Language) พูดกันในพื้นที่บางส่วนของแคว้นอารากอน ภาษาฟาลา (Fala Language) มีพูดอยู่บ้างในหมู่บ้าน 3 แห่ง ของแคว้นเอ็กซ์เตรมาดูรา และภาษาโปรตุเกส (ภาษาถิ่น) ที่ใช้กัน ในบางเมืองของแคว้นเอ็กซ์เตรมาดูราและแคว้นคาสตีล อี เลออน อย่างไรก็ตาม ภาษาเหล่านี้ก็ไม่ได้มีสถานะเป็นภาษาทางราชการ อย่างภาษาคาตาลัน ภาษากาลิเซีย และภาษาบาสก์

ภาษาถิ่นอันดาลูเซีย หรืออันดาลุส (Andalusia Language หรือ Andalus Language) พูดในแคว้นปกครองตนเองอันดาลูเซีย และยิบรอลตาร์ โดยมีความแตกต่างจากภาษาคาสตีลในเรื่องการ ออกเสียงหลายประการ ซึ่งบางประการได้เข้าไปมีอิทธิพลในภาษา สเปนแบบลาตินอเมริกา ข้อแตกต่างเหล่านี้เห็นได้ในเรื่องสัทวิทยา เช่นเดียวกับการใช้ทํานองเสียงและคําศัพท์

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet