เที่ยวชมความศิวิไลของเมืองหลวงประเทศจีน ‘BEIJING’

beijing-2

– BEIJING –

กรุงปักกิ่งหรือเปย์จิง เป็นเมืองหลวงของจีนเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์จีน ต่อด้วยราชวงศ์หยวน หมิง ชิง จนถึงปัจจุบัน โดยมีพระราชวังต้องห้ามเป็นจุดศูนย์กลางอาคารบ้านเรือนที่อยู่นอกกําแพงพระราชวังถูกสร้างขยับขยายออกไปเรื่อยๆ ภายหลังมีการพัฒนาถนนวงแหวนและสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ทําให้ส่วนของกําแพงเก่ารอบเมืองถูกรื้อถอนไปมากมาย และชุมชนดั้งเดิมที่เรียกว่า หูท่ง ก็ถูกทดแทนด้วยอาคารทันสมัยตามนโยบายพัฒนาประเทศ แต่ยังทิ้งร่องรอยให้เราค้นหาตามมุมเล็กมุมน้อยอยู่บ้าง ส่วนผสมของความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์กับความสะดวกทันสมัยในการเดินทาง ย่อมเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ลองเปิดใจทําความรู้จักกับหัวใจมังกรดวงนี้สักหน… Continue reading “เที่ยวชมความศิวิไลของเมืองหลวงประเทศจีน ‘BEIJING’”

แนะนำการเดินทางหากคิดจะไปเที่ยวปักกิ่ง

– สายการบินไปปักกิ่ง –

การเดินทางมายังปักกิ่งมีหลายสายการบินให้เลือก ทั้งประเภทบินตรงและทรานสิทที่อื่นมาก่อน สามารถตรวจสอบจาก skyscanner, traveloka และเว็บอื่นๆ เลือกใช้สายการบิน Hainan Airlines เว็บไซต์ www.hainanairlines.com เนื่องจากบินตรงและออกดึกไปถึงเช้า ใช้เวลาราว 5 ชม. ราคาไป-กลับ 12,000 บาท หรือ เที่ยวเดียว 8,000 กว่าบาท

จองได้จากเว็บได้โดยตรง ส่วนสายการบินอื่นๆที่บินตรง เช่น Shanghai Airlines ไป-กลับ ราว 18,000 บาท, Air China ไป-กลับราว 16,000 บาท การบินไทยราว 22,000 บาท ส่วนสายการบินแอร์เอเชีย ต้องทรานสิทที่กัวลาลัมเปอร์ก่อน ราคาราว 12,000 บาท Continue reading “แนะนำการเดินทางหากคิดจะไปเที่ยวปักกิ่ง”