เที่ยวชมเทศกาลครึ่งปีแรก (JAN-JUN) ที่ประเทศสเปน

-Festivals & Activities-

  • JAN

มีเทศกาล Granada Reconquest Festival ที่เมืองกรานาด้า เทศกาลนี้มีกําเนิดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 เป็นงานเทศกาลที่ชาวสเปนจัดขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะของกองทัพของพระเจ้าเฟร์นันโด และพระราชินีอีซาเบลที่สามารถยึดกรานาด้าคืนจากชาวมัวร์ได้ ในวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 1492 วันแห่งการเฉลิมฉลองนี้จะมีขบวนพาเหรดและการชักธงคาสตีลขึ้นเหนือพระราชวังอัลฮัมบราที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งสร้างขึ้นโดยชาวมัวร์ในช่วงที่ปกครองเมืองกรานาด้า Continue reading “เที่ยวชมเทศกาลครึ่งปีแรก (JAN-JUN) ที่ประเทศสเปน”