PART 1: แนะนำเมืองต่างๆที่เหมาะไปเที่ยวใน ‘แคว้นคาสตีล อี เลออน’

castilla-y-leon

สเปนเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของทวีปยุโรป บนคาบสมุทรไอบีเรีย มีพรมแดนติดต่อกับประเทศฝรั่งเศสทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และติดกับประเทศโปรตุเกส ทางทิศตะวันตก ด้วยความที่เป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ทําให้ประเทศสเปนมีความหลากหลายทั้งทางสภาพภูมิอากาศและวัฒนธรรม ซึ่งเอื้ออํานวยต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก Continue reading “PART 1: แนะนำเมืองต่างๆที่เหมาะไปเที่ยวใน ‘แคว้นคาสตีล อี เลออน’”