เที่ยวชม 3 เมืองแห่งสถาปัตยกรรมล้ำสมัย ‘แคว้นบาสก์’

-แคว้นบาสก์ หรือปาอิส บาสโก Basque or Pais Vasco-

เป็นถิ่นที่ชาวยุโรปดั้งเดิมอาศัยอยู่ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอาหารชื่อดังอย่างปินโช (Pincho) ซึ่งมีลักษณะคล้ายทาปาส แต่ปินโชจะมาพร้อมกับไม้เสียบ นักท่องเที่ยวสามารถหาปินโชทานได้ตามร้านอาหารหรือบาร์ทั่วไปในแคว้นบาส์ก ชาวบาสก์ภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตนมาก และกล่าวเสมอว่าชาวบาสก์ไม่เคยยอมจํานนต่อผู้รุกราน

ทุกวันนี้ชาวบาสก์มีภาษาเป็นของตนเอง ชาวบาสก์ เป็นคริสต์ศาสนิกชนที่เคร่งมาก แคว้นนี้ประกอบไปด้วย 3 จังหวัด คือ อลาบา (Alava) บิซกายา (VizCaya) และกิซโกอา (GipuzCoa) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแคว้นนี้มีตั้งแต่เมือง ชายฝั่งที่สวยงาม อย่างเมืองซาน เซบาสเตียน (San Sebastian) ซาราอุตซ์ (Zarautz) และเกทโช (Getxo) รวมทั้งเมืองอื่นที่มี ชื่อเสียงอย่างเมืองบิลเบา (Bilbao) และบิตอเรีย (Vitoria) Continue reading “เที่ยวชม 3 เมืองแห่งสถาปัตยกรรมล้ำสมัย ‘แคว้นบาสก์’”