PART1: แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงมาดริด

madrid

-แควันมาดริด Madrid-

ตั้งอยู่ใจกลางประเทศ ด้วยระดับความสูง 2,150 ฟุต อยู่ในที่ราบ ภาคกลางที่มีภูเขาล้อมรอบ ทางตอนใต้และตะวันออกติดกับแคว้น คาสตีล-ลามันชา ส่วนทางตอนเหนือและตะวันตกติดกับแคว้นคาสตีล อี เลออน แคว้นมาดริดมีสภาพอากาศแบบภาคพื้นทวีปเมดิเตอร์เรเนียน ทําให้มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาวและอากาศร้อนในหน้าร้อน Continue reading “PART1: แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงมาดริด”