ขั้นตอนการทำ Visa &Passport ประเทศสเปน

spain-visa-passport

ปัจจุบันสถานทูตสเป็นประจําประเทศไทยได้มอบหมายให้บริษัท วีเอฟเอสโกลบอล (VES Global) เป็นตัวแทนรับคําร้องขอวีซ่าระยะสั้น โดยคําร้องขอวีซ่าทั้งหมดนั้นจะถูกส่งไปพิจารณาที่สถานทูตสเปน ประจําประเทศไทยต่อไป

ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศสเปน ตั้งอยู่ที่ 191 ตึกสีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 Continue reading “ขั้นตอนการทำ Visa &Passport ประเทศสเปน”

PART 3: ทำความรู้จักประเทศสเปนก่อนเดินทางมาเที่ยว

spain

  • อินเทอร์เน็ต

ตามสถิติล่าสุด สเปนมีจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 30,654,678 คน ณ วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2012 สํารวจโดยอินเทอร์เน็ตเวิลด์ สแตทส์ (Internet World Stats)

บริษัท eMarketer คาดการณ์ว่าจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในสเปน จะขยับขึ้นเป็น 33.5 ล้านคนในปี 2016

นักท่องเที่ยวสามารถหาสัญญาณ WiFi ใช้โดยไม่เสียค่าบริการ ได้ตามร้านอาหารซึ่งถ้าหากร้านไหนมีก็จะมีป้ายติดไว้หน้าร้านหรือ จะใช้ที่โรงแรมก็ได้เช่นกัน แต่ที่โรงแรมนั้นจะขึ้นอยู่กับนโยบายของ แต่ละที่ว่าให้บริการฟรีหรือคิดค่าใช้จ่าย เฉพาะกรุงมาดริด นักท่องเที่ยวสามารถใช้อินเทอร์เน็ตขณะเดินทางบนรถเมล์ได้ สัญญาณดีเสียด้วย ส่วนอินเทอร์เน็ตคาเฟนั้นหายากมากเพราะคนมีคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟนใช้กันเกือบหมดแล้ว Continue reading “PART 3: ทำความรู้จักประเทศสเปนก่อนเดินทางมาเที่ยว”

PART 2: ทำความรู้จักประเทศสเปนก่อนเดินทางมาเที่ยว

spain-3

  • Economics

เศรษฐกิจของสเปนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของโลก และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประชาคมยุโรปเมื่อพิจารณาจากรายได้ต่อหัวของประชาชาติ แม้เศรษฐกิจของสเปนจะมีขนาดใหญ่แต่ ประเทศยังคงประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2008 ที่ฟองสบู่ของตลาดอสังหาริมทรัพย์แตกและอยู่ในภาวะ ตกต่ําที่สุดช่วงปี 2011 โดยวิกฤตเศรษฐกิจที่ยาวนานนี้ ทําให้อัตราว่างงานสูงถึงประมาณ 27% ในปัจจุบัน Continue reading “PART 2: ทำความรู้จักประเทศสเปนก่อนเดินทางมาเที่ยว”

PART 1: ทำความรู้จักประเทศสเปนก่อนเดินทางมาเที่ยว

spain-2

  • Geography

สเปนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป มีพื้นที่ประเทศรวมทั้งสิ้น 504,782 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีทิวเขาสูงแยกพื้นที่ของสเปนออกจากฝั่งทะเล มีกําแพง ภูเขาเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างโปรตุเกสกับสเปน ที่ราบในตอนกลางของประเทศสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 600-1,000 เมตร โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบที่อยู่ในหุบเขา อากาศค่อนข้างแห้งแล้ง ร้อนจัดในหน้าร้อน และหนาวจัดในหน้าหนาว พื้นที่อันแวดล้อมด้วยภูเขาสูงมีช่องเขาเป็นเส้นทางคมนาคม ที่ราบในหุบเขาเหล่านี้ เป็นถิ่นฐานของคนกลุ่มต่างๆของสเปน สภาพภูมิประเทศที่แยกสเปนออกเป็นส่วนๆ เช่นนี้กลายเป็นปราการอย่างดีที่ป้องกัน การรุกรานของศัตรูในอดีต จนชาวโรมันต้องใช้เวลานานถึง 200 ปี กว่าจะรวบรวมดินแดนสเปนทั้งหมดมาเป็นของโรมันได้ Continue reading “PART 1: ทำความรู้จักประเทศสเปนก่อนเดินทางมาเที่ยว”

Art & Culture รู้จักศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศสเปน

art-and-culture-of-spain

Art & Culture

วัฒนธรรมสเปนได้รับอิทธิพลมาจากหลายส่วน ได้แก่ อิทธิพล ของชาวไอบีเรียนเดิมและชาวละตินในคาบสมุทรไอบีเรีย ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ศาสนาอิสลามของชาวมัวร์ ความ ตึงเครียดในระหว่างการรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางของแคว้นคาสตีล และชนกลุ่มน้อย นอกจากนี้ประวัติศาสตร์ของชาติ รวมทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ยังมีบทบาทสําคัญในการก่อร่างวัฒนธรรมสเปนด้วย Continue reading “Art & Culture รู้จักศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศสเปน”

PART 1: แนะนำอาหารที่เมืองต่างๆของประเทศสเปน

-FOOD & DRINK-

อาหารในแต่ละภาคของสเปนต่างกันมาก แต่ละเมืองมีอาหารจานเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ สภาพดินฟ้าอากาศและภูมิประเทศที่แยกเป็นภูเขา ทะเล และที่ราบ ทําให้สเปนมีแหล่งอาหารไม่เหมือนกัน เช่น พวกที่อยู่ใกล้ทะเลก็กินอาหารทะเล พวกที่อยู่ในหุบเขาก็กินเนื้อสัตว์หรือสัตว์ป่าเป็นอาหาร แต่โดยส่วนมากแล้วอาหารสเปนนั้น ได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมากจากอาหารทะเล สิ่งที่ชาวสเปนมีเหมือนกัน คือวัฒนธรรมในการสังสรรค์ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลกว่าชาวสเปน ไม่เคยหลับใหล ชาวสเปนมีวิธีปรุงอาหารประจําท้องถิ่นเป็นอาหารจานพิเศษของทุกเมือง โดยชาวสเปนมักพูดถึงอาหารประจําแควน ของตนอย่างภาคภูมิใจเสมอ Continue reading “PART 1: แนะนำอาหารที่เมืองต่างๆของประเทศสเปน”

HISTORY OF SPAIN เรียนรู้ประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดของประเทศสเปน

history-of-spain

-HISTORY OF SPAIN-

ประวัติศาสตร์สเปนเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อน คริสต์ศักราช ชาวไอบีเรียน (Iberians) ซึ่งสันนิษฐานว่าอพยพมาจาก แอฟริกาเหนือ เป็นพวกแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนที่เป็น ประเทศสเปนในปัจจุบัน ต่อมาไม่นาน ชาวฟินิเชียน (Phoenicians) กับชาวกรีก (Greeks) ซึ่งมาค้าขายกับชาวไอบีเรียนจนร่ํารวยก็เข้ามา ตั้งศูนย์กลางการค้าและการปกครอง ในช่วง 300 ปีก่อนคริสตกาล ชาวคาร์เทจ (Carthaginians) บุกเข้ามายึดครองดินแดนทาง ตะวันออก กิตติศัพท์ของดินแดนที่เล่าลือกันว่ามั่งคั่งและ “ห่างไกล ซ่อนเร้น” Continue reading “HISTORY OF SPAIN เรียนรู้ประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดของประเทศสเปน”