ซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวิส

zurich

-เมืองซูริค (Zurich)-

ซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นศูนย์รวมของระบบเศรษฐกิจ การเงินการธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ การคมนาคม สนามบินหลักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และยังเป็นตลาดแลกเปลี่ยนทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนทําให้หลายคนเข้าใจผิดว่าซูริคเป็นเมืองหลวง

ซูริคติดอันดับ 1 ใน 25 เมืองที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลกเมื่อปี ค.ศ. 2012 นอกจากนี้ยังเคยติดอันดับเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดของโลก และเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในสหภาพยุโรป ดังนั้นเราจึงเห็นความศิวิไลซ์ ความเจริญของบ้านเมืองได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะศูนย์การค้า ถนนชอปปิง โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว และสินค้า ที่ซูริคมีทุกอย่างให้ครบ อยู่เมืองเดียวจบแน่นอน Continue reading “ซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวิส”