เที่ยวชมความศิวิไลของเมืองหลวงประเทศจีน ‘BEIJING’

beijing-2

– BEIJING –

กรุงปักกิ่งหรือเปย์จิง เป็นเมืองหลวงของจีนเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์จีน ต่อด้วยราชวงศ์หยวน หมิง ชิง จนถึงปัจจุบัน โดยมีพระราชวังต้องห้ามเป็นจุดศูนย์กลางอาคารบ้านเรือนที่อยู่นอกกําแพงพระราชวังถูกสร้างขยับขยายออกไปเรื่อยๆ ภายหลังมีการพัฒนาถนนวงแหวนและสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ทําให้ส่วนของกําแพงเก่ารอบเมืองถูกรื้อถอนไปมากมาย และชุมชนดั้งเดิมที่เรียกว่า หูท่ง ก็ถูกทดแทนด้วยอาคารทันสมัยตามนโยบายพัฒนาประเทศ แต่ยังทิ้งร่องรอยให้เราค้นหาตามมุมเล็กมุมน้อยอยู่บ้าง ส่วนผสมของความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์กับความสะดวกทันสมัยในการเดินทาง ย่อมเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ลองเปิดใจทําความรู้จักกับหัวใจมังกรดวงนี้สักหน… Continue reading “เที่ยวชมความศิวิไลของเมืองหลวงประเทศจีน ‘BEIJING’”